За Нас

  • HACCP

     

  • КВАТРО е производител на безалкохолни пијалаци.

    Во своето производство применува интегрирани технолошки решенија, кои ја зголемуваат продуктивноста и конкурентноста во производството на пијалаци.

    Производствениот процес овозможува синхронизација на количината со квалитетот и дозволува создавање на нови потреби кај потрошувачите преку иновации.

    Довербата се потврдува со високата репутација на нашите непосредни соработници, со примена на најсовремени стандарди за квалитет и сигурност, како што е НАССР системот, како и со вистинските примери од досегашното работење.