Контакт

Достапни за вас, секаде и во секое време!

 • ДПТУ “КВАТРО” ДОО

  Дирекција Куманово

  Ул. 11 Октомври бб – Куманово

  • Општи информации: info@kvatro.com.mk
  • Продажба и маркетинг: sales@kvatro.com.mk
  • Финансии: finance@kvatro.com.mk
  • Производство: production@kvatro.com.mk
  • Тел: +389 31 415 274
  • Tел/факс: +389 31 415 266
 • Кватро Магацин – Скопје

  Благоја Стевковски бр.8

  1000 Скопје, Македонија

  • Општи информации: kvatro.skopje@kvatro.com.mk
  • Тел: +389 02 255 2850

  Кватро Магацин – Штип

  Железничка бр.12

  2000 Штип, Македонија

  • Општи информации: kvatro.stip@kvatro.com.mk
  • Тел: +389 32 380 330